Nieuws

Laser

LaserLaser

Een laser is een lichtbron die in staat is een smalle coherente bundel licht voort te brengen. Het licht van een laser is daardoor praktisch monochromatisch, in tegenstelling met de meeste lichtbronnen, die in allerlei richtingen licht uitzenden in een breed spectrum van golflengtes en fasen.

Het woord laser is een afkorting van Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, Nederlands vertaald : lichtversterking door gestimuleerde uitzending van straling.

Principe

Het principe van de laser berust op de eigenschap van atomen met aangeslagen elektronen, die in een energierijkere baan zitten dan normaal, om bij terugval naar de lagere baan een foton uit te zenden. Treft dit foton een elektron in een ander atoom in dezelfde aangeslagen toestand dan zal ook dit elektron terugvallen, onder uitzending van een foton dat dan ‘in de pas loopt′ met het eerste. Treft het echter een elektron in de lagere baan dan kan dit het foton ook absorberen en een elektron in de energierijkere baan zetten.

Kan men dus een verzameling atomen krijgen waarin het merendeel van de elektronen in de hoge energietoestand is, (populatie-inversie)dan is het mogelijk om die elektronen collectief te laten terugvallen naar de grondtoestand onder het uitzenden van een sterke lichtpuls, die bovendien, doordat de fotonen in fase zijn, allemaal in de pas lopen en daarnaast nog eens allemaal dezelfde golflengte hebben (monochromatisch), namelijk overeenkomend met het energieverschil tussen de elektronenbanen. Om de ontlading op te wekken laat men het licht heen en weer kaatsen in een trilholte tussen twee exacte parallelle spiegels die een heel aantal golflengten uit elkaar staan.

De populatie-inversie wordt opgewekt door van buiten af energie in het stelsel te pompen, bv. door het met een andere kleur licht te bestralen, door er stroom doorheen te laten lopen of door een chemische reactie. Het resultaat is een sterke coherente bundel licht die uit de trilholte kan ontsnappen door een van de spiegels gedeeltelijk doorlatend te maken.

Ontstaan

De eerste lasers werden gemaakt in 1960 (Theodore H. Maiman), hoewel Einstein al veel eerder de theoretische basis ervoor had gelegd toen hij in 1917 zijn ontdekking van de gestimuleerde emissie van fotonen publiceerde.


Ga naar het nieuwsoverzicht

Naam zender*   
E-mail afzender*    
Naam ontvanger*   
E-mail ontvanger*    
Naam ontvanger
E-mail ontvanger  
 
 
http://www.hairandbeautyclinic.be/nl/nieuws/laatste-nieuws/laser/
Persoonlijke boodschap